NUTID OCH FRAMTID

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

TILL ÅRSMÖTET 25 MARS 2018


Vad vill du att jag ska göra för dig?

Lukasevangeliet 18:41


Under året som gått är det nog den frågan Jesus ställde till den blinde mannen vid vägkanten som varit mest central också i vår verksamhet. Vi har försökt ställa frågan till vår samtid och vårt samhälle. Vad är vi egentligen till för? Är det för oss själva? Är det arvet vi förvaltar? Är det dagens utmaningar vi har att möta?


     Året har varit ett intensivt år på många sätt. Veckoprogrammen har varit späckade, mötena många och skiftande. Gudstjänster, samtal och social samvaro har fyllt våra lokaler.

     För några år sedan utmejslades visionen med tre fokus för vårt arbete: 1. Att ha en diakonal grundton, 2. Att fira öppna och relevanta gudstjänster, 3. Att bli en kulturell mötesplats i Visby. Denna vision kräver ett ständigt medvetande.

     Den diakonala grunden är uppenbar och vårt nära släktskap med Tolvstegsrörelsen och Hela Människan påminner oss varje dag om detta nödvändiga. Där har vi funnit en tydlig profil idag.

     Gudstjänstlivet finner många uttryck med Meditationer, Andrum, Pilgrimsvandring, Vardagsmässa, Sinnesrogudstjänst och vanliga söndagsgudstjänster. Med glädje kan vi konstatera att vi möter fantastiskt många människor i vårt gudstjänstliv och att dörrarna tydligen upplevs öppna, trösklarna låga och tilltalet generöst.

     Att Vårdklockans kyrka har ett rykte om sig att vara en bra musikkyrka har hjälpt oss i den tredje visionen. I stort sett varje vecka inbjuds till någon form utav kulturellt program. Kör- och musikarbetet i kyrkan är givetvis en ryggrad men, framför allt, gläds vi åt att den alternativa musikscenen Skaiv mer och mer hittat sin form och sin publik.

     Frågan "Vad vill du att vi ska göra för dig?" lever i allt vårt arbete.

     Några extraordinära inslag har satt sin prägel på det gångna året och kommer också att påverka oss i framtidsperspektivet. Vid vårt senaste årsmöte tog vi beslutet att försälja Östergarns kapell. Beslutet var både lätt och svårt att ta. Under sommaren stod intresserade köpare i rad och försäljningen gick smärtfritt och gav oss en oerhörd ekonomisk vinst. Kapitalet från den försäljningen är öronmärkta för nödvändiga fastighetsåtgärder i Vårdklockans kyrka.

     Under året ingick vi ett avtal med Equmeniakyrkan i Sverige om att finna nya vägar för sinnesrogudstjänster och inspirera till detta. Det nationella uppdraget är femårigt och har bl a lett till att vi kunnat tillsätta en projekttjänst för ändamålet.

     Från Centrumkyrkan i Västerås fick vi ett generöst bidrag till uppmuntran för vårt "gränsöverskridande" arbete. Dessa tre ekonomiska tillskott har bidragit till att vi, för första gången på länge, kan tänka långsiktigt när det gäller personal, fastighetsåtgärder och verksamhetsidéer.

     Ytterligare två glädjande faktorer under året är att vårt lägerarbete växer. Norrlandalägrat lockade fler än någonsin. Detta gäller både lägeriter och ledare. Ett fantastiskt engagemang genomsyrar detta arbete. Vi är oerhört tacksamma för detta. Dessutom hade vi en tillströmning av nya medlemmar i vår församling som vi tidigare inte sett maken till. Församlingen ökade med 25%. Vi tolkar detta som ett uttryck av tilltro för vårt arbete och en hemkänsla som fyller oss med ödmjukhet.

     När det gäller församlingens nära relationer och samarbetspartners är det mycket som gläder oss. Givetvis närheten till samfundet både på ön och nationellt. Att finnas med i ett större sammanhang på detta sätt är en stor inspirationskälla; med medarbetarträffar, konfirmationsläger och givetvis också att vi får känna oss så delaktiga i Equmeniakyrkans och Diakonias storslagna engagemang under Almedalsveckan. Det är viktigt för oss.

     Nämna måste vi också den självklara närheten till vår systerkyrka i Visby – Visby Missionsförsamling.


     Våra anställda under året har varit

     Lilian Edman, diakon och samordnare.

     Tomas Boström, pastor

     Christina Huldt, församlingsmusiker

     Sara Boström, ungdomsledare med musikinriktning

     (samarrangemang med Visby Missionsförsamling)

     Gunnar Järeld, kulturarbetare och allt i allo

     (samarrangemang med Arbetsförmedlingen)


     I november gick vår musiker Christina Huldt i pension. Hon avtackades högtidligt efter alla trogna år i församlingens tjänst.


     Församlingsrådet har sammanträtt nio gånger under året som gått och med tillförsikt ser vi fram emot nya arbetsuppgifter och ställer oss frågan "Vad vill ni att vi ska göra för er?"          För Vårdklockans församling

          den 25 mars 2018


          Rolf Karlsson, ordförande                    Tomas Boström, pastor