VÅRDKLOCKAN RINGER FORTFARANDE


För vilken gång i ordningen vet vi inte riktigt, men troligen finns 149 årsmötesprotokoll arkiverade. Nu har Vårdklockans församling lagt ännu ett år till handlingarna.

     Årsmöte hölls i kyrkan på Adelsgatan i Visby – kyrkan med utsikten – den 3 mars. Många tog plats för att ta del. Årsmötet leddes av Mariette Nicander och en av de första punkterna var att summera det gångna året. Vårdklockans pastor Ann-Christine kunde redovisa ett år av gediget arbete på alla plan. Församlingen har gjort en omfattande renovering av yttre fasad, tak och värmesystem.      Samtidigt har verksamheten pågått utan att störas. Ett speciellt tack riktades till alla volontärer som möjliggör engagemanget och förtydligar den diakonala profil Vårdklockan valt att arbeta utifrån.

     Trots stora ekonomiska satsningar på fastighet och personalkostnader kunde ett plusresultat ändå redovisas. Detta är nog att betrakta som ett under.

Församlingen, som funnits på denna adress i snart 150 år, har idag 145 medlemmar plus ett stort antal vänner som ser adressen som självklar för gudstjänst, samtal, gemenskap och konserter med mera.

     Församlingens ordförande, Per Edman, kunde avrunda årsmötet med ett stort tack för det fantastiska arbetet som utförs i denna lika fantastiska kyrka. Applåden som följde kändes lika självklar som värmande. ”Nu kör vi vidare och möter de utmaningar framtiden har i pipeline.”


Tomas Boström