AKTUELLT

SINNESROPROFILEN

I stort sett alla våra samlingar präglas av en påtaglig sinnesrotanke. Den finns i måndagens Meditationer, i tisdagens Andrum och Pilgrimsvandringar, i tordagens Vardagsmässa och givetvis vid våra två huvudgudstjänster – Sinnesrogudstjänsten och Söndagsgudstjänsten.

Vår församling är medveten om betydelsen av mognad och tillfrisknande som finns i Tolv-stegs-idén. Samtal och gudstjänster lyfter fram detta.

Sinnesromedvetenheten har gjort att många söker sig till oss och att vi också har möjlighet att dela våra erfarenheter med andra församlingar.

Vi inbjuder till Studiebesök och representeras i olika nätverk som arbetar med sinnesfrågorna.

Vi har inte bara ett lokalt ansvar, utan har också fått ett nationellt uppdrag att utveckla och inspirera till ett fördjupat sinnesro-arbete.

I höst kommer vi bl a att delta och medverka vid en stor konferens i Stockholm den 19 - 21 oktober..

Det märkliga är att vi inte har valt denna inriktning, inte speciellt medvetet i alla fall. Inriktningen har valt oss och vi är oerhört tacksamma för detta. Detta har förnyat vår församling och förtydligat det sociala arv vi burit i vår kyrka sedan mitten av 1800-talet.