AKTUELLT

SINNESROPROFILEN

I stort sett alla våra samlingar präglas av en påtaglig sinnesrotanke. Den finns i måndagens Meditationer, i tisdagens Andrum och Pilgrimsvandringar, i tordagens Vardagsmässa och givetvis vid våra två huvudgudstjänster – Sinnesrogudstjänsten och Söndagsgudstjänsten.

Vår församling är medveten om betydelsen av mognad och tillfrisknande som finns i Tolv-stegs-idén. Samtal och gudstjänster lyfter fram detta.

Sinnesromedvetenheten har gjort att många söker sig till oss och att vi också har möjlighet att dela våra erfarenheter med andra församlingar.

Vi inbjuder till Studiebesök och representeras i olika nätverk som arbetar med sinnesfrågorna.

Vi har inte bara ett lokalt ansvar, utan har också fått ett nationellt uppdrag att utveckla och inspirera till ett fördjupat sinnesro-arbete.

I höst kommer vi bl a att delta och medverka vid en stor konferens i Stockholm den 19 - 21 oktober..

Det märkliga är att vi inte har valt denna inriktning, inte speciellt medvetet i alla fall. Inriktningen har valt oss och vi är oerhört tacksamma för detta. Detta har förnyat vår församling och förtydligat det sociala arv vi burit i vår kyrka sedan mitten av 1800-talet.

BERÄTTELSEN ÄR KLASSISK

– Jesus rider in på en åsna i Jerusalem.

Sångerna är snudd på lika klassiska.

Till Första Advent vill vi försöka hitta en ny ton. Om du du vill medverka i en annan slags musikupplevelse får du gärna höja din röst i vår projektkör.

Vi övar söndagen den 28 oktober 18.00 - 20.00, söndagen den 25 november 18.00 - 20.00 samt torsdagen den 29 november 19.00 - 21.00 (genrep)

Prata med Sara eller Tomas och meddela ditt intresse.

Vi behöver en kör, någon recitatör och instrumentalister. Åsnan finns där redan.