HISTORIA

VI TROR PÅ

ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDEVårdklockans kyrka har sina rötter i den metodistiska teologin och traditionen. Grundaren, den engelske prästen John Wesley (1703-1791) sa: ”There is no religion but social religion”. Det är en av anledningarna till att metodismen alltid har präglats av diakoni och socialt ansvarstagande. Anonyma Alkoholister, S:t Lukasstiftelsen, Betaniastiftelsen, Föreningen för Vård av Barn och Unga (FVBU) har alla sina rötter i den metodistiska rörelsen.

Vår församling har också mer och mer fått en prägel av just diakoni och socialt ansvarstagande. Under vinjetten "Credo" kan du ta del av kyrkans humanistiska bekännelse.


John Wesley var, tillsammans med sin broder Charles banbrytande i den andliga och sociala förnyelsen i England under 1700-talet.

Med hemvändande sjömän, som mött den metodistiska väckelsen i New York, kom tron på en nåd som är större än fördömelsen och en kärlek som är störst av allt att etablera sig i strandsocknarna på ön.


Vårdklockans kyrka kom att bli rörelsens ”fina” högtidskyrka, byggd som en gammal gotländsk festsal. Kyrkan byggdes på 1860-talet och själva kyrksalen är återställd till dess ursprungliga skick och byggnaden är förklarat byggnadsminne.


Tillsammans med Missionskyrkan och Baptistsamfundet bildade vi 2012 Equmeniakyrkan. Vårt ungdomsförbund heter equmenia och vi är huvudman för biståndsorganisationen Diakonia.