KYRKAN MED INSIKT OCH UTSIKT MITT I VISBY

ETT MED LIVET


Hösten har rullat in över staden och i vår kyrka har allt återvänt till det normala ... vad som nu är normalt i vårt sammanhang.

Måndagar inbjuder till stilla meditation. Tisdagen börjar med Andrum och frukostgemenskap – en mötesplats som alltfler upplever som livsviktig.Torsdagar fylls ofta av musik, Vardagsmässa eller Sinnesrogudstjänst. Fredagar möts volontärerna, städar, fixar och äter lunch tillsammans.Lördagen är det Lägerbål, Skaiv eller någon annan slags kulturverksamhet. Söndagens gudstjänst lockar allt fler och teatergrupper Glitter och grus intar kyrkan under eftermiddagen. Plus alla andra möten, körer som övar, samtal som pågår och ...

Vi känner att vi verkligen är ett med livet.

Tre frågor upptar nu mycket av vår tid, bön och omtanke:


Det nya köket. Vi har beslutat att totalrenovera vårt kök. Vi är i stort behov av detta. Ritningar är framtagna och nu väntar vi på att få in offerter från de byggföretag vi tillfrågat. Förhoppningsvis kommer byggnadsarbetet igång efter nyår. Det kommer givetvis att innebära en del praktiska anpassningar under tiden, men vi tar gärna den utmaningen.

Scen i kyrkan. Eftersom kyrkan mer och mer etablerat sig som kulturscen har frågan väckts om det inte behövs en scen/plattform i den främre delen av kyrkan. Under Almedalsveckan har vi också saknat någon form scen som gör programmen och de medverkande tydligare för en växande publik. Nu finns ritningar klara och kontakt är tagen med en professionell scenbyggare. Vår förhoppning är att scen kan invigas till konserten/gudstjänsten den första advent.

Musikertjänsten. Sara Boström projektanställning som barn- och ungdomsledare med musikinriktning går ut vid nyår. Vi har fått nationella anslag för att fortsätta projeketet också under 2019 ... till viss del ... men ...

Musiken blir allt viktigare i vårt sammanhang och Saras roll är central på många sätt. Vi måste finna vägar att – fullt ut – säkra Saras anställning. Både för hennes och för vår egen skull. Här behöver vi mångas hjälp, tro och visioner!


Dessa tre frågar är centrala vid vårt FÖRSAMLINGSMÖTE DEN 1 NOVEMBER kl 18.30 (efter Vardagsmässan). Alla är välkomna! Alla är lika viktiga! Visa ditt engagemang! Kom!