KYRKAN MED INSIKT OCH UTSIKT MITT I VISBY

EN MÄRKLIG SOMMAR


Nu blommar tulpanträdet – magnolian – intill kyrkan ... igen. Vad ska man tro egentligen?


Sommaren har varit intensiv, välfylls, varm och torr. Att försöka samman-

fatta den låter sig inte göras.

Men vi vill tacka för alla besök, all volontärtjänst, all inspiration, alla ledarinsatser, alla kulturupplevelser, alla mänskliga möten som vi kommer att bära med oss länge.


Det känns som en otrolig nåd att få befinna sig i detta flöde, men det går inte att sticka under stol med att det också är krävande och tröttsamt. Somligt kommer onekligen i kläm, vilket säkert våra besökare på hemsidan noterat.

Augusti har känts som en liten återhämtningspaus, men det är en sanning med modifikation. Det har tänkts, drömts, planerats och visionerats inför framtiden. Och framtiden är Nu!


Nu ser vi fram emot en givande höst. Somligt är sig likt ... annat inte. Vi söker oss över havet några helger och lägger exempelvis två söndagsgudstjänster i Stockholm. En stor del av församlingens närmaste finns i huvudstaden. Snart kommer vi till er.


För fyra år sedan slog vi fast följande framtidsinriktning:

• Vi vill erbjuda relevanta gudstjänster.

• Vi vill utveckla en diakonal profil.

• Vi vill etablera en kulturscen i Visby.

Vision kan verka kaxig, men vi enades om den. Idag kan vi konstatera att vår diakonala profil / vårt sinnesroarbete / genomsyrar varenda dag i kyrkan och församlingens liv. Vårt breda kulturutbud är en del av detta lika självklart som våra gudstjänster.


Vi är vad vi är och vi är det för Guds och våra medmänniskors skull ... och för varandra.